Wijkorganisatie

‘t Zand Binnen – Buiten

Welkom op de website van Wijkorganisatie ‘t Zand Binnen – Buiten

Wijkorganisatie ‘t Zand Binnen – Buiten is een nieuwe organisatie in oprichting die is ontstaan vanuit het samenvoegen van het Wijkplatform ZandBinnenBuiten  en Overleggroep ’t Zand Binnen-Buiten. Beide groepen hebben zich bezig gehouden met o.a. culturele verbinding in de wijk, veiligheid en het verbeteren van de kwaliteit van de woon en leefomgeving. Inmiddels zijn er werkgroepen opgericht die worden bemand door enthousiaste vrijwilligers vanuit de wijk. Deze werkgroepen zijn te vinden onder het kopje WOP op deze website. Tot ons werkgebied behoort het woongebied ’t Zand, woongebied Binnenveld, omgeving de Hoeve, omgeving Pannenhuis I, een deel van het herstructureringsgebied Huissen/Angeren en de Tabakshof.

Deze website is nog in ontwikkeling en zal in de aankomende periode worden bijgewerkt naar de meest actuele versie. Blijf ons volgen!

Voel jij je betrokken bij de wijk? Wil je graag deel uitmaken van één van de werkgroepen? Of wil je anderszins een bijdrage leveren? Meld je aan via:
Mail: zandsoverleg@outlook.com
Website: http://wijkplatformzbb.nl/
Facebook: https://www.facebook.com/Wijkplatform-Zand-Binnen-Buiten-107973270936969
Of via het contactformulier

Bekijk het laatste nieuws over de wijk

Projecten
januari 15, 2020

Picknicktafel voor de Moeshoeve

Stichting Lingewaard Natuurlijk is in het voorjaar 2018 gestart met het tweede seizoen (moes)tuinieren op de Moeshoeve voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Ieder kind heeft de beschikking over een stukje grond…
Wijkontwikkeling
januari 15, 2020

Nieuwsbrief ontwikkelingen op ’t Zand

Nieuwsbrief ontwikkelingen op ’t Zand is een uitgave van de gemeente Lingewaard. Deze nieuwsbrief kunt u hier downloaden.
Wijkontwikkeling
januari 15, 2020

Ontwikkeling van ’t Zand

’t Zand vormt een overgangsgebied tussen het centrum van Huissen en het buitengebied. Het kenmerkt zich door een afwisselend landschap van open weiden, boomgaarden, houtwallen, woonpercelen en kassen. Veel kassen…
Gemeente
januari 15, 2020

Speelvisie Lingewaard 2019-2029

‘Samen buiten ontdekken’   Deze visie is tot stand gekomen door een aantal werksessies met medewerkers en politici van de gemeente Lingewaard. Met hen is een eerste visie op buitenspelen…

Wat kan het wijkplatform voor u betekenen?

Wij als platformleden horen graag wat er speelt in uw straat, buurt of wijk. Elke eerste maandag van de maand vergaderen wij in het Gemeenschapshuis Huissen-Zand aan de Van Wijkstraat, hier is ook de gebiedscoördinator van de gemeente bij aanwezig.

Het inloopspreekuur is van 19.00 tot 19.30 uur. Wilt u met ons in gesprek, dan kunt u het contactformulier invullen.

Vragen en/of opmerkingen?